Laurah macloren, بواسیر (iran clinic) Industry Observer

RAINER

2,475

Laurah macloren
بواسیر
location_on Friendship Heights, DC — iran clinic
بواسیر
Get to Know Laurah macloren

بواسیر(هموروئید)، بیماری دردناکی است که باعث التهاب و بزرگ شدن رگ های اطراف مقعد می شود. درمان های طبیعی برای بواسیر وجود دارد.

 

Skills